บุญ กับ คำอธิษฐาน

บุญ กับ คำอธิษฐาน เราตั้งจิตอธิฐานอย่างไร พลังบุญซึ่งเป็นกระแสบุญธาตุอันบริสุทธิ์ ก็จะส่งเอาไปใช้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ตามความปรารถนาของเรา ถ้าเราตั้งความปรารถนาใหญ่ กำลังบุญก็จะต้องพอเหมาะพอสมกัน เช่น ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำ…Read More

การถวายน้ำ 1 แก้ว ทำไมถึงได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร

หลายเรื่องของการสร้างบุญ ที่อาจจะยังสับสนกัน การสร้างบุญที่เกิดอานิสงส์มากนั้น ไม่ใช่การใช้เงินมาก ยายคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่ก็ไม่เดือดร้อนอนาทรใจ เพราะจิตนั้นอิ่ม จิตนั้นปิติทุกวัน ด้วยการถวายน้ำสะอาดบ…Read More