ดูของจริงตรงปัจจุบัน

คนฉลาด มีความรู้ทันเป็นพลัง คนดี มีความไม่เพ่งโทษ เป็นพลัง คนชั่ว มีความเพ่งโทษว่าร้าย เป็นพลัง ผู้หญิง มีความโกรธ เป็นพลัง เด็ก มีความร้องไห้ เป็นพลัง โจร มีอาวุธ เป็นพลัง พระราชา มีอิสริยยศเป็นพลัง รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นของจริง สุดยอดแห่ง…Read More