ดูของจริงตรงปัจจุบัน

คนฉลาด มีความรู้ทันเป็นพลัง คนดี มีความไม่เพ่งโทษ เป็นพลัง คนชั่ว มีความเพ่งโทษว่าร้าย เป็นพลัง ผู้หญิง มีความโกรธ เป็นพลัง เด็ก มีความร้องไห้ เป็นพลัง โจร มีอาวุธ เป็นพลัง พระราชา มีอิสริยยศเป็นพลัง รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นของจริง สุดยอดแห่ง…Read More

คุณเลือกได้ ตายแล้วจะไปไหน – คำสอน หลวงพ่อ พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

คำสอน หลวงพ่อ พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ๛คุณเลือกได้ ตายแล้วจะไปไหน ๑.อบายภูมิ ได้แก่ เกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน ๒.เกิดเป็นมนุษย์ ๓.เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ ๔.เกิดเป็นพรหม ๕.ไปพระนิพพาน ท่านที่ตายแล้ว จะไปเกิดที…Read More

“โอวาทของหลวงพ่อวัดท่าซุงเรื่องการทรงความดี”

“โอวาทของหลวงพ่อวัดท่าซุงเรื่องการทรงความดี” “กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่ทรงตัวตามปกติ ควรจะเป็นกำลังใจของพระโสดาบัน เพราะว่าถ้าบุคคลเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้ ถือว่าเสียชาติเกิด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะพระโสดาบันนี…Read More

สรุปมรรคผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

การเจริญกรรมฐานวันนี้จะขอเวลาให้ยาวสักนิด เพราะว่าจะพูดตามหลักของมรรคผลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบ สรุปเพียงย่อ ๆ ให้ท่านพุทธบริษัทได้เข้าใจว่า พระอรหัตมรรค พระโสดาปฏิมรรค สกทาคามีมรรค อนาคามีผลและอรหัตผลเป็นอย่างไร จะพูดถึงกฏของฌาน ของสมาธิว่ามี…Read More

เร่งรัดปฏิบัติ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง)

เร่งรัดปฏิบัติ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง) ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และพระโยคาวจรทั้งหลาย สำหรับวันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแล้ว วันนี้ก็ขอให้ศึกษากันทางด้านในด้าน เร่งรัดในกา…Read More