ตัด “สักกายทิฎฐิ” ตัวเดียว ลูกรัก

ขอลูกทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิต คิดว่า.. “อนิจจา วตสังขารา” สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ, “อุปปาทวยธัมมิโน” เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แก่ไปทีละน้อย คือทรุดโทรมไป, “อุปัตชิตวา นิรุตฌันติ” เมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุด…Read More

อวิชชาและวิชชา จากหนังสือ เร่งรัดการปฏิบัติ ตอนที่ ๑

อวิชชาและวิชชา จากหนังสือ เร่งรัดการปฏิบัติ ตอนที่ ๑ โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ibcbetcenter.com ท่านพระโยคาวจรทั้งหลาย และบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็ขอพูดเรื่อง “สรุปในการเจริญพระกรรมฐาน” ถ้าจะว่ากันก็ถือว่าเป็นการสอนก…Read More

รู้ว่าร้อนยังกล้าเล่น

รู้ว่าร้อนยังกล้าเล่น ความรักที่สดใสใจร่มเย็น คือรักที่ไร้เงื่อนไข ไร้ข้อแม้ทุกสิ่งอย่าง รักที่อยากให้คนรักมีความสุข แต่ทุกวันนี้ รักเต็มไปด้วยเงื่อนไข รักกลายเป็นซ้อน มันจึงร้อนไม่ร่มเย็น ทุกข์มากกว่าสุข สลัดทุกข์เท่าใดก็ไม่หลุดพ้น จิตใจเร…Read More

ร่วมสร้างกุฎิพระกรรมฐานวัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย

ขอเชิญร่วมสร้างกุฎิพระกรรมฐานสำหรับปิดวาจาและห้องอบรมกรรมฐานสำหรับฆราวาสที่มาอบรม ณ วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย -กองบุญละ499บาทจำนวน999กองทุน -กุฎิขนาดกว้าง3ยาว4เมตรพร้อมห้องสุขาหลังละ75,000บาทจำนวน3หลัง -ห้องปิดวาจาจำนวน4ห้องๆละ45,…Read More

เคล็ดไม่ลับ “ธรรมะความจริงที่รอทุกคนได้ค้นพบ” — สิ่งที่ทำให้เราได้ดี ทำให้เราได้รับความสำเร็จ —

เคล็ดไม่ลับ “ธรรมะความจริงที่รอทุกคนได้ค้นพบ” — สิ่งที่ทำให้เราได้ดี ทำให้เราได้รับความสำเร็จ — -ไม่ต้องรอ พรุ้งนี้ ชาติหน้า  ibcbetcenter.com -เเต่สำเร็จได้เลยตอนนี้ ถ้าราเริ่มทำความดี (ความสุขจะเกิดจาก ภายใน นี่หร่…Read More