พระพุทธศาสนาประยุกต์

Buddhism-day

“พุทธศาสนาประยุกต์” ยังให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากแนวคิดด้านสวัสดิการของเรามีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติทางด้านจิตและจิตของเราการทำสมาธิของพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตและได้รับการแนะนำให้รวมไว้ในจิตบำบัดปกติและในแง่ของการวิจัยการป้องกันขั้นต้นและขั้นรองเป็นส่วนหลัก

Applied Buddhism

ความสำคัญของพุทธศาสนาประยุกต์

โดยไม่คำนึงถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาตำนานและความเชื่อของประเพณีท้องถิ่นและพิธีการเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างไรก็ตาม “ประยุกต์พุทธศาสนา” ได้รับการคัดเลือกและแยกออกจากพื้นที่นี้อย่างละเอียด นี้ทำเจตนาเพื่อให้ความคิดทางพุทธศาสนาที่ยอมรับมากขึ้นกับคนที่เป็นของศาสนาอื่น ๆ และประเพณีทางวัฒนธรรม ความคิดคือการอนุญาตให้ผู้คนปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเป็นพุทธศาสนิกชน เราต้องเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแค่ศาสนา แต่เป็นวิถีชีวิตนอกจากนี้หากท่านมีความสนใจศึกษาเรื่อง ความเป็นมาของแมว เกี่ยวกับศาสนาได้จากที่นี่

รวมถึงความคิดทางพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องละทิ้งศาสนาของคุณ เพียงอย่างเดียวนี้สามารถอยู่ฝ่ายวิญญาณได้โดยไม่ต้องเป็นศาสนาเช่นเดียวกัน คำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติได้โดยปราศจากศาสนาพุทธ

ประยุกต์ด้านพุทธศาสนา: บูรณาการปรัชญาพุทธกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ดังนั้นคำว่า “พุทธประยุกต์” อธิบายว่าแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อความคิดทางพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันและอาชีพของเขาได้อย่างไร เป้าหมายหลักของแนวคิดใหม่นี้คือการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาในทุกมุมของสังคมเพื่อให้ทุกสิ่งมีชีวิตโดยไม่คำนึงถึงศาสนาวัฒนธรรมและศาสนาสามารถได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้บางแนวคิดใหม่ที่ได้รับการพัฒนาในพุทธศาสนา ได้แก่ พุทธศาสนาสังคมพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและพุทธศาสนาสีเขียว เนื่องจาก “ทฤษฎีสตริง” ของฟิสิกส์ควอนตัม “พุทธศาสนาประยุกต์” จึงเป็นความพยายามที่จะผสมผสานแนวพระพุทธศาสนาเหล่านี้เข้าด้วยกันทั้งหมดกระจายอยู่ทั่วแนวคิดแบบครบวงจรเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับชุมชนโลก ต้องขอบคุณพระพุทธศาสนาที่ประยุกต์ใช้นี้ต้องทำตามพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นพุทธศาสนิกชน

วิวัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาประยุกต์

คำว่า “พระพุทธศาสนาประยุกต์” ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากนักวิชาการชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ดร. Deepak Kumar Barua E »ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาของสภาการศึกษาวารสารศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยกัลกัตตารัฐเบงกอลตะวันตกอินเดีย (2530-2534) และผู้อำนวยการ Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda (มหาวิทยาลัยที่สนใจ) ใน Nalanda, มคธอินเดีย (พ.ศ. 2539-2542) แนวคิดใหม่นี้ได้รับการกล่าวถึงกันเป็นอย่างมากในหนังสือพุทธศาสนาประยุกต์ของเขา: การศึกษาในพระวรสารของพระพุทธเจ้าจากมุมมองสมัยใหม่, พุทธศาสนาประยุกต์

หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2548 โดยศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาภายใต้การอุปถัมภ์ของภาควิชาภาษาบาลีและการศึกษาทางพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยอินเดียแห่งบาราสในอินเดีย อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีการแจกจ่ายหนังสือเล่มนี้ในประเทศที่ จำกัด และ จำกัด แนวคิดใหม่ของ “พุทธศาสนาประยุกต์” จึงไม่เป็นที่นิยมในอินเดียนาน อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวคิดใหม่นี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในฟอรัมทางปัญญาต่างๆทั่วโลก แม้แต่คนธรรมดาจากวงการศาสนาต่าง ๆ ก็ได้พบกับความเรียบง่ายในการเข้าใจคำสอนพื้นฐานของพระพุทธเจ้า

ข้อสรุป

แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับด้านที่ใช้ในพระพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อเติมช่องว่างในความเข้าใจที่มีอยู่เนื่องจากการตีความคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยเข้าใจผิดโดยผู้ที่อยู่ในศาสนาอื่น การเป็นที่นิยมและยอมรับจะเป็นการปูทางให้เกิดสันติภาพและความสามัคคีในสังคม พุทธศาสนาประยุกต์เป็นความพยายามอันสูงส่งในการรวมปรัชญาพุทธกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรัชญาที่ใช้นี้เป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราและต้องได้รับการยอมรับจากทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ฉันเป็นดร. Ancourt Barua จากอินเดีย ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Manipal ในประเทศอินเดีย (MBBS-2000, MD ใน Community Medicine – 2003) นอกจากนี้เขายังเสร็จสิ้นอีกสองนาย; (MBAIT, 2007) และอีกฉบับหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง (MBuddStud, 2009) ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัย Manipal University of Sikkim ปัจจุบันฉันเข้าศึกษาระดับปริญญาโทด้านการแพทย์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยสิกขิม Manipala ในประเทศอินเดียรวมทั้งในการศึกษาทางพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้าลุมพินีประเทศเนปาล

ล็อตเตอรี่