ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้

ผู้หญิงในความเป็นแม่ศรีเรือนต้องมี ๓ อย่างนี้

๑. แม่ของลูก หมายถึง อู้มชู เลี้ยงดู ปกปักรักษาคุ้มครองลูก อบรมสั่งสอน ให้ปลอดภัย ให้การศึกษา ให้สิ่งมงคล สันติสุข

๒. ชู้รัก หมายถึง เป็นศรีภรรยา ใส่ใจ เต็มใจกับบ้านจองหอเรือน และสามี กระเซ้าเย้าแหย่ จูจี๋ เพิ่มรสชาติแห่งชีวิต

๓. เก่งบนเตียง หมายถึง ต้องเก่งเรื่องบนเตียง ไม่ใช่ท่อนไม้ตายซาก ครกเก่าแต่น้ำพริกถ้วยใหม่ อร่อยประทับใจ อารมณ์ดี้ดี