ดูของจริงตรงปัจจุบัน

คนฉลาด มีความรู้ทันเป็นพลัง

คนดี มีความไม่เพ่งโทษ เป็นพลัง

คนชั่ว มีความเพ่งโทษว่าร้าย เป็นพลัง

ผู้หญิง มีความโกรธ เป็นพลัง

เด็ก มีความร้องไห้ เป็นพลัง

โจร มีอาวุธ เป็นพลัง

พระราชา มีอิสริยยศเป็นพลัง

รู้ทันจะคิดหนอๆ ก็เป็นของจริง สุดยอดแห่งพลังทุกอย่าง

จากสายสืบนิสัยศาสตร์ ปั่นบุญให้เป็นไป