“คำด่า คำนินทา”

“คำด่า คำนินทา”

“.. คำด่าคำนินทา ก็เหมือนกับของไม่ดี
เป็นของสกปรกโสโครกที่เขาโยนมา

ถ้าเราไม่รับ มือเราใจเราก็ไม่สกปรก
ไม่แปดเปื้อน.. “